Om Allu

ALLU designar, tillverkar och säljer produkter för att skapa mervärde. till kunderna i många olika tillämpningar för bearbetning, separering, separering och sortering, blandning och krossning av material. Typiska tillämpningar återvinning av jord- och avfallsmaterial, bearbetning, bearbetning och förorenad jord, omvandling av avfall till användbart material.