SOIL IMPROVEMENT

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ MASSASTABILOINTIA

TUOTTEET MAAN PARANNUKSEEN JA PEHMEIDEN
MAAKERROSTEN STABILOINTIIN

Ympäristöä säästäen ja kustannustehokkaasti

ALLUn Soil Improvement on monipuolinen ja kustannustehokas materiaalien sekoitukseen ja pehmeiden maa-ainesten stabilointiin tarkoitettu teknologiatuoteperhe. ALLU Processor sekoitinyksikkö yhdistettynä ALLU PF painesyöttimeen luo laitteiston, joka mahdollistaa massastabiloinnin. 

ALLU Soil Improvement tuoteperhettä tai sen osia käytetään pääasiassa maa- ja vesirakennushankkeissa, rannikoiden kovettamisessa, maan puhdistusprojekteissa ja pilaantuneiden alueiden kunnostamisessa.

MAAPERÄN PERUSTUSTYÖT

Huonolaatuisten maaperän ja maa-aineksen kantokyvyn parantaminen sekoittamalla, lisäämällä sideainetta ja stabiloimalla.

  • Asuinalueet
  • Ruoppaus ja satamarakentaminen
  • Rautatie- ja tienrakentaminen

MAAPERÄN PUHDISTUSTYÖT

Puhdistus- tai neutralisointiprosessi sekoittamalla ja lisäämällä sideainetta tai lisäaineita saastuneeseen maahan tai jätemateriaaliin.

  • Nestemäiset jätelaguunit
  • Öljyvuodot ja terva-alueet
  • Saastunut maaperä

MAAPERÄN KIINTEYTYSTYÖT

Hyvin pehmeän maa-aineksen tai jopa nestemäisen aineen muuttaminen kiinteäksi sekoittamalla ja lisäämällä sideainetta.

  • Väliaikaiset tiet
  • Kaivosjätteet
  • Louhinta ja kaivuutöiden esityöt

TUOTTEET

PROCESSOR SEKOITINYKSIKKÖ

ALLU Processor on hydraulisesti toimiva sekoitinlaite kaivukoneisiin. Tämä lisälaite tekee kaivukoneesta tehokkaan ja monipuolisen sekoitinyksikön, joka läpäisee ja sekoittaa haastavimpiakin materiaaleja, mm. savea, lietettä, turvetta ja saostumia, ruopatusta materiaalista saastuneeseen maaperään.

PRESSURE FEEDER – PAINESYÖTIN

Kuiville sideaineille tarkoitettu älykäs painesyöttöyksikkö, jossa suuri kapasiteetti sideaineelle. Tietokoneohjattu sideaineen syöttö varmistaa, että juuri oikea määrä sideainetta kuljetetaan työstettävään materiaaliin tai maa-ainekseen. 

STABILOINTIJÄRJESTELMÄ

ALLU Stabilointijärjestelmä koostuu kolmesta laitteesta: painesyöttimestä, sekoitusyksiköstä sekä ohjaus-ja tiedonkeruujärjestelmästä.

ASIAKASTARINAT

ALLUlta ratkaisut pehmeiden maa-ainesten lujittamiseksi ja massastabilointiin

ALLU Soil Improvement stabiloi tien pohjan
ALLU Soil Improvement järjestelmä vahvistaa rautatien perustuksen

AIHEESEEN LIITTYVIÄ UUTISIA.

KATSO KAIKKI

KESKUSTELE ALLUN ASIANTUNTIJAN KANSSA

Kiitos yhteydenotostasi! Asiakastuestamme ollaan teihin yhteydessä mahdollisimman nopeasti

Soita +358 3 882 140

LÖYDÄ LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI